Volgende duurzame stappen

Het beoordelingssysteem van Green-Key geeft ook inzicht in wat er nog kan verbeteren. Voor de volgende jaren willen we ons concentreren op 3 specifieke aspecten.

1) Concrete doelstelling en uitwerking plan qua CO2 uitstoot

We willen ons zelf een concrete doelstellig opleggen qua netto CO2 uitstoot. Dat zowel qua eigen uitstoot als qua compensatie voor de restuitstoot.

Streefdoel: Tegen 2025 klimaatneutraal zijn.

2) Concrete hulp aanbieden om de CO2 uitstoot van onze gasten te verlagen

Ook hier kunnen we werken met compensatie maar ook met concrete tips en tricks. Vooral vervoer speelt hier een grote rol.

Streefdoel: Tegen 2025 komt 75% met duurzaam vervoer of compenseert hun niet-duurzaam vervoer

Kijk ook eens op de pagina mobiliteit.

3) Feedback loops

Hoe kunnen de gasten ons meer, betere en eerlijke feedback geven over onze duurzaamheidswerking.

Momenteel vragen we het soms aan klanten, maar niet systematisch of gestructureerd.

Misschien helpen we het Fairbnb.coop feedback systeem verder uitbouwen. Of we doen het op een simpeler manier. Even uitzoeken.

Streefdoel: Tegen 2025 krijgen we waardevolle feedback en hebben we er minimaal 1 waardevolle actie uitgehaald met aantoonbare resultaten.